Elektromateriál Vám dodáváme již 31 let.

Samolepka 0101-01-03 Pozor elektrické zařízení A7

  • Samolepka 0101-01-03 Pozor elektrické zařízení A7
  • Kód zboží: 65090
  • Dostupnost: skladem 41 ks
  • Cena s DPH: 6,66 Kč

  • Cena bez DPH: 5,50 Kč

Popis zboží Samolepka 0101-01-03 Pozor elektrické zařízení A7

Samolepka Pozor elektrické zařízení 0101-01-03

Bezpečnostní značka “Pozor elektrické zařízení” je bezpečnostní značka, která slouží k upozornění na přítomnost elektrických zařízení nebo potenciální nebezpečí elektrického proudu

Samolepka A7

Bezpečnostní značka “Pozor elektrické zařízení” je výstražný symbol, který upozorňuje na přítomnost elektrického zařízení nebo riziko elektrického nebezpečí v určitém prostoru. Tato značka má několik významů:

  1. Elektrické nebezpečí: Tento symbol slouží k označení oblasti, kde existuje riziko úrazu elektrickým proudem. Může to zahrnovat vysoké napětí, otevřené elektrické vedení, elektrická zařízení nebo jiné elektrické nebezpečí.
  2. Upozornění na nebezpečí: Symbol “Pozor elektrické zařízení” slouží k upozornění lidí, aby byli opatrní a vyvarovali se kontaktu s elektrickými zařízeními, pokud nejsou oprávněni je obsluhovat.
  3. Označení elektrických zařízení: Tato značka může také označovat místo, kde se nachází elektrická zařízení, jako jsou elektrické skříně, rozvodny, transformátory nebo elektrické panely.
  4. Ochrana pracovníků: Na pracovištích je tento symbol důležitý pro bezpečnost pracovníků, kteří pracují s elektrickými zařízeními nebo v jejich blízkosti. Měli by být obezřetní a dodržovat bezpečnostní postupy.

Celkově symbol “Pozor elektrické zařízení” má za cíl chránit lidi před elektrickým nebezpečím a poučit je o rizicích spojených s elektrickými zařízeními. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a vyvarovat se neoprávněnému přístupu k elektrickým zařízením, pokud nejste k tomu oprávněni.

Tagy: Samolepka 0101-01-03, Pozor elektrické zařízení A7