Elektromateriál Vám dodáváme již 31 let.

Tabulka 9002-14-02 Vysoké napětí životu nebezpečno dotýkat se el. zařízení / Nehas vodou ani pěnovými přístroji!

  • Tabulka 9002-14-02 Vysoké napětí životu nebezpečno dotýkat se el. zařízení / Nehas vodou ani pěnovými přístroji!
  • Kód zboží: 65045
  • Dostupnost: skladem 7 ks
  • Cena s DPH: 22,99 Kč

  • Cena bez DPH: 19,00 Kč

Popis zboží Tabulka 9002-14-02 Vysoké napětí životu nebezpečno dotýkat se el. zařízení / Nehas vodou ani pěnovými přístroji!

Sdružená tabulka 9002-14-02

Značka “Vysoké napětí životu nebezpečno dotýkat se el. Zařízení/Nehas vodou ani pěnovými přistoji !/Vstup zakázán !” – je důležitá pro zajištění elektrické bezpečnosti a ochranu životů a majetku. Varuje před elektrickým nebezpečím, zakazuje vstup do nebezpečného prostoru a radí, že v případě požáru by neměla být použita voda ani pěnové hasicí přístroje

Samolepka 21x21 cm

Značka “Vysoké napětí životu nebezpečno dotýkat se elektrických zařízení/Nehas vodou ani pěnovými přístroji!/Vstup zakázán!” má několik důležitých významů:

  1. Varování před vysokým napětím: Tato značka slouží jako varování před přítomností vysokého napětí elektrického proudu na daném místě. Vysoké napětí může způsobit vážný úraz nebo smrt, a proto je důležité se mu vyhnout.
  2. Omezení přístupu: Značka explicitně zakazuje dotýkání se elektrických zařízení na daném místě. Toto omezení přístupu má za cíl ochránit osoby před rizikem úrazu a minimalizovat riziko nebezpečných situací.
  3. Zákaz použití vody ani pěnových hasicích přístrojů: Značka zakazuje použití vody nebo pěnových hasicích přístrojů k hašení případného požáru na elektrických zařízeních. Tento zákaz je důležitý, protože voda a pěna jsou vodivé a mohou způsobit elektrický úraz, pokud jsou použity na hašení požáru v oblasti s vysokým napětím.
  4. Varování pro hasiče a záchranáře: Tato značka slouží také k varování hasičů a záchranářů, aby byli obezřetní při zásahu na místech s vysokým napětím. Upozorňuje je na to, že tradiční hasicí média, jako je voda nebo pěna, nejsou vhodná pro hašení elektrických požárů.
  5. Bezpečnost: Hlavním cílem této značky je zvýšit bezpečnost osob a zabránit úrazům nebo smrti způsobeným vysokým napětím.

Celkově tedy značka “Vysoké napětí životu nebezpečno dotýkat se elektrických zařízení/Nehas vodou ani pěnovými přístroji!/Vstup zakázán!” slouží k varování před elektrickým nebezpečím, zakazuje přístup na místo, kde hrozí riziko úrazu, a přispívá k bezpečnosti osob v blízkosti elektrických zařízení s vysokým napětím. Je důležité brát tuto výstrahu vážně a dodržovat bezpečnostní pravidla a postupy týkající se vysokého napětí.

Tagy: Tabulka 9002-14-02, Vysoké napětí životu nebezpečo dotýkat se el. zařízení, Nehas vodou ani pěnovými přístroji!, Vstup zakázán